top of page

2023 Season 1 Results

Published in September 2023

Grand Prize

Woodwork Reed Quintet

WOMCO Multi Award Winners

Special Prizes

Excellent Interpretation Award

Evan Khym, Gabriel ROSTAGNI, Adam Tang, WEINA·YILIYA, Connor McQuillan, Ha-young Noh, Urszula Świerczyńska, Lia Poh, MAK Hoi Kiu, Qianchun Xu, Jade LaGore, Yuxin Li, Mirei Kuroyanagi, Marcin Zdanowski, John Kim

Excellent Musicianship Award

Hannah Messineo, JIAHAN DAI, Sabinna Miller, Jeeyoun Kang, Kamila Dmytrykiw, Shinae Lee, Yuchen Hua, Chunlin Wu, LIU YAN, Cara Xu, ZHOU LUOYUEXING, Didi Zhang, Mingrui Zhang

Excellent Technique Award

Charity Mapletoft, Oliwia Wantulok, He Ping string quartet. Bo Lou, Rui Wang, Yizhen Xuan, Liqian Zhao, Zlata Kryachkova, Hao Xie, Wenqi Du, Daniel Beal, Irene Messoloras, Yeji Saron Kim, Bo Lou, DOMENICO PETRUZZIELLO, Ignacy Siarkowski, James Yongjae Kim, Ludmila Pergelová, Nicoletta Moss, ZHANG Long, Haoran Ma, Yeram Lee, Satoru YAHATA

Excellent Teamwork Award

Duo Comè, Clarisse Poon / Calissa Poon, Duo d'azur LI Yannan- ZHANG Long, Piano Duo Urszula Świerczyńska & Dorota Turkiewicz - Hanaj

Excellent Creativity Award

Paloma Leon, Alissa Dvorkina, Yixuan Wang, Alex Shapira, Brian reges Field, Carlos Cotto Clemente, Ruichao Wu

Concerto

Platinum Prize

Zlata Kryachkova - Harp

Hao Xie - Oboe

Wenqi Du / Yuxin Li - Piano

Satoru YAHATA - Violin

Gold Prize

Adam Tang - Bassoon

Cara Xu - Piano

Didi Zhang - Violin

Silver Prize

QINGYI HU - Violin

Jacky Peng - Piano

Romantic B (Over Age 17)

Platinum Prize

Cara Xu / Ha-young Noh - Piano

Gold Prize

JINRONG ZHOU - Flute

ZHOU LUOYUEXING - Piano

Silver Prize

Shiyi LI - Piano

Modern B (Over Age 17)

Platinum Prize

Gabriel ROSTAGNI - Violin

Marcin Zdanowski - Saxophone

Gold Prize

John Kim - Piano

Silver Prize

ZHOU XURAN - Piano

Advanced (Age 18-22)

Platinum Prize

MAK Hoi Kiu - Violin

Martyna Grohs - Vocal

Oliwia Wantulok - Flute

Paloma Leon / Qianchun Xu - Piano

Gold Prize

Cara Xu - Conducting

Evan Khym - French Horn

Gabriel ROSTAGNI - Violin

Yanling Zhang - Piano

Silver Prize

Yang Yuxin - Vocal

Qiu Tongfei - Piano

Jiacheng Wang - Violin

Sonata

Platinum Prize

Yağmur Çınar - Violin

ZHANG Long - Clarinet

Gold Prize

Chenmei Jiang - Violin

Elise Kim - Flute

Silver Prize

Guangbo Lyu - Violin

Bronze Prize

Zumin Li - Violin

Original Composition

Platinum Prize

Alissa Dvorkina

Yixuan Wang

Alex Shapira

Brian reges Field

Carlos Cotto Clemente

Ruichao Wu

Gold Prize

Anson Tong 

Carlo Maria Clemente 

Colton Fox Pittman 

Michael James Bridge

Serghie Anastasia 

Veronica Jang 

WANG Zirui 

Wesley Cheng Ming Hin 

Silver Prize

Chris Zhu

Wenhui Fan

Xinkai Wu

TianZhongHao

CHENXI LONG

Duo Performance

Platinum Prize

Duo Comè / Duo d'azur LI Yannan- ZHANG Long - Clarinet & Piano

Clarisse Poon / Calissa Poon - Piano Duo

Gold Prize

Piano Duo Urszula Świerczyńska & Dorota Turkiewicz - Hanaj - Piano Duo

Silver Prize

Nengxiang Lu & Xinyu Chen - Piano Duo

Chamber Group

Platinum Prize

Woodwork Reed Quintet - Reed Quintet

He Ping string quartet. Bo Lou, Rui Wang, Yizhen Xuan, Liqian Zhao - String Quartet

Professional (No age limit)

Platinum Prize

Charity Mapletoft / Ludmila Pergelová - Vocal

Irene Messoloras / Ignacy Siarkowski / James Yongjae Kim / Nicoletta Moss - Conducting

Jeeyoun Kang / Celia Yeseul Kang - Flute

Yeji Saron Kim / Bo Lou / DOMENICO PETRUZZIELLO - Violin

JinJie Kang - Accordion

Kamila Dmytrykiw / ZHANG Long - Clarinet

Marcin Zdanowski - Saxophone

Shinae Lee / Yuchen Hua - Piano

Gold Prize

Ching Yi Lam / Connor McQuillan / Haoran Ma / Ha-young Noh / Urszula Świerczyńska - Piano

Chunlin Wu / LIU YAN / SHE LE / Xu Guo - Vocal

QIAN CHEN - Violin

Yuxin Dai - Conducting

Zhiyu Wang - Flute

Silver Prize

ZIAO YOU / Guan qijun / Boxin Sun - Piano

SONG ZIRUI / WANGLI JIANG / Wei Qi Guan - Vocal

YAN CHEN - Clarinet

Joyce Ma - Conducting

LELIN ZHU - Violin

Musical Theatre/Opera

Platinum Prize

WEINA·YILIYA

Gold Prize

Hannah Messineo

Silver Prize

Xu Muran

National Music

Gold Prize

Adam Tang - Bassoon

Silver Prize

Zhuze Hong - Zither

Young Artist (Age 14-17)

Platinum Prize

GUO ZIXI - Cello

Jade LaGore - Violin

Yeram Lee - Viola

Gold Prize

Adam Tang - Bassoon

Didi Zhang - Violin

Hannah Messineo / Maggie Peng - Vocal

Mingrui Zhang - Flute

Silver Prize

Kemal Eser Narlı / Lia Poh - Piano

Bronze Prize

Shaohong Chen - Piano

Zhiwen Lu - Vocal

Youth (Age 11-13)

Platinum Prize

Nachayada Tengprasert - Vocal

Satoru YAHATA - Violin

Gold Prize

Leo Chen - Trumpet

ZHENGHAN CHEN - Clarinet

Silver Prize

Annabelle El Omari - Cello

Cora Acheson - Flute

Bronze Prize

Yifan Hu - Cello

Kaier Wu - Piano

Etude

Platinum Prize

Daniel Beal - Piano

Prodigy (Age 7 and younger)

Platinum Prize

JIAHAN DAI - Cello

Sabinna Miller - Piano

Gold Prize

Hao Cheng Matt Li - Cello

Silver Prize

WANQING XUE - Piano

Bronze Prize

SIYUAN WANG - Piano

Baroque B (Over Age 17)

Platinum Prize

Qianchun Xu - Piano

Gold Prize

Swansea Siu - Violin

Silver Prize

John Kim - Piano

Bronze Prize

LI BOJUN - Piano

Classical A (Under Age 17)

Platinum Prize

Jade LaGore - Violin

Yuxin Li - Piano

Gold Prize

Adam Tang - Bassoon

Didi Zhang - Violin

Classical B (Over Age 17)

Platinum Prize

Qianchun Xu - Piano

Junior (Age 8-10)

Platinum Prize

Mirei Kuroyanagi - Piano

Momo Sasaki - Violin

Gold Prize

Ding Yusi - Piano

Wang XinYing - Harp

bottom of page